Mirka -- zdjęcia z podróży

Warszawa - styczeń 2010

mam 53 lata...