Mirka -- zdjęcia z podróży

Warszawa - czerwiec 2009

mam 52 lata...